Представяме Ви гражданската инициатива за свободен, напълно субсидиран, безтаксов за пътниците градски транспорт.

Вижте градовете по света, където хората не плащат билети и карти. (В България също следва да е така и ние ще го докажем по-долу.)

карта на градовете по света с безплатен градски транспорт

Карта на градовете по света с безплатен градски транспорт

 

Ето какво открихме за градския транспорт в София:

Във връзка с отпуснат от нея кредит, Европейската банка за възстановяване и развитие изисква 60% от автобусния градски транспорт в София да мине в ръцете на частни превозвачи от 2007 г. В изпълнение на изискването управниците правят поредица от конкурси 2007 г. и 2008 г. След втория конкурс обаче в медийното пространство изтича таен запис от 2007 година от среща между общинари и шефове на общински и частни транспортни фирми. На нея те се договарят кой коя линия ще вземе и на каква цена.
„За да нема дъмпинг“, на конкурсите всички играчи предлагат цени за километър, завишени с 60% – от 1,80 лв./км до 2007 до 3,5 лв./км след 2008. В резултат цената на билета оттогава скочи от 80 стотинки на 1,60 лева.

Лятото на 2008 г., преди да излязат в летен отпуск, общинарите гласуват създаване на частно търговско дружество за управление на градския транспорт и паркингите – „Център за градска мобилност“ (ЦГМ). То подлежи на занижен контрол и често е гнездо на скандали за корупция.
След изтичането на скандалния запис, тогавашният кмет разваля една част от концесиите, но повечето остават. Заради развалената концесия, „МТК груп“, чийто собственик е братовчед на убитите Георги и Васил Илиеви от ВИС-2, завежда дело за 5 млн. лв. Делото се проточва до 2016 г., когато Върховният административен съд (ВАС) приема тълкувателно решение: подобни случаи не подлежат на обезщетение. Докато трае делото обаче, ден преди да излязат в летен отпуск, общинарите приемат 10-годишна концесия и я дават на „МТК груп“ за 141 милиона лв.

Паркингите винаги са били бизнес на престъпните групировки – СИК и ВИС 2. Единият от шефовете на ЦГМ бе убит с куршум в главата, друг изгоря в апартамента си в умишлен палеж.

***

Средно бюджетът на наземния градски транспорт е 210 милиона лв. От тях ЦГМ получава 12% комисионна от общия оборот на транспортните средства – 25 млн. лв. Разходите за поддръжка на системата за таксуване и заплати са 20 млн. лв.

Внимание!

Премахваме ЦГМ (25 милиона) и таксуването (20 милиона) и спестяваме 45 милиона лева.

210 – 45 = 165 млн. лв.

Тези 165 милиона са парите, които плащаме за транспортната задача на година при цена средно около 3 лв./км пробег. Ако свалим цената на пробега до приемливите и нормални за Европа 1,8 лв./км, както е било до 2007 г., вместо 165 милиона на година, ще плащаме за транспорта 99 млн. лв. Това ще бъде бюджетът на градския транспорт. В момента ЦГМ получава годишно 120 млн. лв. субсидия – 90 млн. лв. от общината и 30 млн. лв. от националния бюджет (всички пари, които разпределят правителството и общините, идват от данъците и таксите, които ние гражданите плащаме – тоест от нас.). След тази промяна, ще се случат две неща:

 • първо няма да се налага да плащаме повторно за билети и карти (защото вече сме платили с данъците и таксите, които правителството и общината събират от нас),
 • второ от сегашната субсидия ще остават 20 млн. лв. за инвестиции в градския транспорт всяка година. Което значи увеличаване на транспортната задача, нови линии, по-приятна и удобна среда за пътуване и т.н.

Общият бюджет на столична община е 1,5 милиарда лева! Общинарите обичат да го харчат предимно за създаването на град за автомобили и за утежнения на пешеходците. Всички инфраструктурни проекти и покупки на нови автобуси се правят с пари от данъците, независимо дали спадат към вноската за ЕС (която се връща тук под формата на „европроекти“), националните или местните данъци и такси. След като няколко години общинарите търсиха кредитори да закърпят дупката от 81 млн. лв., която сами създадоха чрез престъпната схема, накрая намериха и незнайно защо изтеглиха 163 млн. лв. за 190 автобуса. Може би това изненадващо решение е свързано с условията по кредитата? Дали кредиторите не са поставили и условие да бъдат вдигнати цените на билетите и картите?

 

Резултатът е най-мръсната столица в Европа, рекорден брой смъртни случаи от мръсен въздух, рекордно обедняване, агресия и стрес. В цялата схема от началото до днес са замесени ръководствата на всички големи и малки партии от прехода (виж видеото).

Във видеото ще видите:

 • извадки от тайния запис,
 • най-големите скандали в транспорта и паркирането в София,
 • партийно-мафиотския октопод,
 • десетки примери за частични или цялостни напълно субсидирани и безплатни за пътниците градски и междуградски транспортни схеми,
 • системната агресия на контрольорите и придружаващите ги полицаи,
 • примери за приложението на пряката демокрация по света и други.

 

Според представителни изследвания, 60% от гражданите искат да участват наравно с другите граждани в основните решения, които сега се взимат от властта.

Затова предлагаме:

1. Незабавно закриване на общинското търговско дружество „ЦГМ“ ЕАД, разследване на цялата му дейност и неговите ръководители. Пълен финансов одит от 2 различни и независими одиторски фирми.
2. Създаване на нова нетърговска структура за организация на транспорта и паркирането в София, която да действа напълно прозрачно и ежемесечно да отчита дейността си пред общинските органи и гражданите.
3. Пряко участие на гражданите в обсъждането, предложенията и гласуването на бюджетите в градския транспорт.
4. Референдум относно въвеждането на напълно субсидиран, безтаксов за пътниците градски транспорт в столицата.
5. Подпомагане развитието на пряката демокрация, чрез създаване на обща платформа онлайн, заедно с мрежа от взаимосвързани, децентрализирани квартални събрания – за всеобщ и равноправен дебат, подписки и гласуване на референдуми.
6. Въвеждане на световната практика за пряко и равноправно участие на гражданите в приоритизирането, обсъждането и гласуването на разпределението на градския бюджет.
7. Оставка на Столичния общински съвет и кмета на София Йорданка Фандъкова.
8. Разследване и справедливи наказания за всички досегашни членове на СОС, кметове и зам.-кметове.

 

***

Важно: какви права имаме в градския транспорт?

 1. Столична община няма никакви контролни правомощия в масовия градски транспорт по осъществяването на превоза на пътници с МГТ, който превоз е по дефиниция „обществен превоз на пътници“ (§ 1, т.1 от Закона за автомобилните превози). (В Закона до 13.01.2017 г. бе уредена и административнонаказателна отговорност за „пътуване без билет“ 10 лева и глобата в наредбата на общинския съвет от 40 лв. бе противозаконна. С нагаждането на Закона по подзаконовата наредба депутатите само доказаха, че узаконяват нещо противозаконно, както и че наложените актове до този момент също са били противозаконни дори само по този показател.) Недопустимо е търговско дружество като „ЦГМ“ ЕАД да обезпечава вземания чрез административен акт. Ако дадено лице не е заплатило цената на услугата то НЕ МОЖЕ да бъде санкционирано с административно наказание. (чл. 101 от ЗАвтП) (Реш. на АССГ по к.н.а.х.д. № 5519/2011 г.).
 2. Кметът на Столична Община е единственият, който има правото да издава наказателни постановления, но не и да превъзлага функциите си на други лица – контрольори например. В чл. 39, ал.4 от ЗМСМА кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон. Такъв закон липсва. А с наредба е изключено да стане. Още по-малко кметът има право да възлага контролни функции на частно търговско дружество и по-точно на неговия изпълнителен директор, който пък да ги превъзлага на контрольори!
 3. Непълнолетните лица от 16 до 18-годишна възраст носят лична административнонаказателна отговорност. Тоест не могат да бъдат санкционирани техните родители и попечители. Важно е да знаете и че на лица под 18-годишна възраст не може да се налага наказание „глоба”, а само „обществено порицание”, и те не подлежат на имуществени санкции – чл.15 ал.2 от ЗАНН. Решение от 10.01.2014 г. на СРС по адм. д. № 7129/2013 г. Тоест деца и младежи не подлежат на глоба!
 4. МВР няма право да отдава държавни служители под наем на частни търговски дружества. Полицейските служители са държавни служители. Те нямат право да работят с частни търговски дружества на трудов или граждански договор като полицейски служители. Всички дейности от полицейски служители, които те извършват като наети по договор лица от частно търговско дружество, са дейности на граждани, възползващи се от служебното си положение. Поради това те нямат право да изискват документи за самоличност, да употребяват физическа сила или да задържат лица. Ако действат като полицейски служители, те не могат да придружават контрольорите, а следва да бъдат извикани на мястото на извършване на нарушението против обществения ред. Невалидирането на билет или карта обаче не е нарушение на обществения ред. (ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 от 22.03.2011 г.) За да бъдете задържани от полицейски служители, следва да е налице реална, актуална и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред (да сте нападнали контрольора).
 1. Съгласно конституцията на Република България и правилата за лична свобода и неприкосновеност на гражданите, принудителното задържане от контрольор e криминално престъпление от страна на длъжностно лице. Всяко лице, съгласно чл. 30 от Конституцията на РБ, има право на лична свобода и неприкосновеност, както и да не бъде подлагано на унижаващо отношение (чл. 29 ал.1 КРБ). Криминално престъпление е: физическото посегателство; леката телесна повреда (всякакво посегателство върху човек, причиняващо му болка – щипане, стискане, блъскане); принудата (заставяне чрез сила, заплашване или злоупотреба с власт); заканата; лишаването от свобода (каквото е принудителното задържане от контрольор).

Гражданите, дори в качеството си на длъжностни лица – контрольори, не могат да ограничават свободата на придвижване на други граждани, нито да извършват т.нар. „граждански арести”. Всяко поведение в този смисъл е престъпление, според българския наказателен кодекс, а осъществилото го лице отговаря както наказателно, така и за вреди пред пострадалото лице.

Настощият текст е основан на юридически анализ. Виж пълния анализ тук: http://tinyurl.com/kamenarska

Ако въпреки незаконността му и насилствеността на съставянето му, все пак Ви съставят акт за пътуване без редовен превозен документ, Вие имате право:

 1. Да получите копие от акта, който Ви съставят. Подписът Ви върху акта не означава, че се съгласявате с него. В същото време получаването на екземпляр значително би улеснило обжалването на наказателното постановление, което се издава въз основа на акта. Самият акт не подлежи на обжалване. В него са изложени единствено констатации за извършено нарушение. Впоследствие въз основа на акта се издава наказателно постановление, което е обжалваемо.
 2. Срещу самия акт имате право да възразите към момента на съставянето му и подписването му от Ваша страна, а също и в тридневен срок след издаването му. Липсата на подпис на свидетел, присъствал лично на съставянето на акта и на нарушението, прави акта абсолютно незаконосъобразен. Същият ще бъде отменен от съда.

Важно е да знаете, че в акта задължително следва да е описано дали сте пътували с превозен документ, редовен или не, или изобщо е липсвал документ за превоз. Всяко неправилно дефиниране на нарушението води до отмяна на наказателното постановление и акта, въз основа на който е издадено същото.

В акта задължително следва да е отбелязан и отказ на пътника да заплати билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор. Това е задължителното условие, за да бъде ангажирана отговорността на нередовния пътник.

 

Извод:

Вследствие измамните схеми между политици и бизнесмени се налага да плащаме тройно за пътуването в градския транспорт:

 • веднъж – чрез данъците и таксите, които събират от нас и отиват за субсидиране на ГТ;

 • втори път – чрез билетите и картите;

 • трети път – чрез двойно раздутата цена за километър пробег (за да бъде осигурена свръхпечалбата на най-големите транспортни фирми и корумпирани политици).

Поради горното, можем честно да заключим, че купувайки билет/карта, ние подпомагаме престъпни схеми. Те водят до допълнително обедняване на българския народ.

ГРАЖДАНИ, НЕ ПОДПОМАГАЙТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО!

Коментари във Facebook

коментара