Каузa

  • България – това сме всички ние! България – това е земята, морето, планината и полето. България е дух и свобода за един народ, потърсил и намерил своите мечти на едно прекрасно райско кътче по широката земна шир. България е нашата родина! Да, тя е нашата майка, която изпълва душата ни с щастие, с патриотизъм, с гордост и величие. Миг блажено великолепие, осеяно с победи и разочарования, но наши и на никой друг.

  • Окрупняването на земята създава земеделска олигархия. Около 2 процента от собствениците на земя притежават 80 процента от обработваемата площ в България, което им предоставя голямо влияние върху икономическата експлоатация на най-главния ни стопански ресурс. През последните години внасяме близо 90% от храната си, като по този начин стимулираме чужди икономики. В същото време разполагаме с плодородна земя, която не храни народа ни, а само един малък олигархичен елит, който произвежда и изнася предимно зърнени и енергийни монокултури, като в процеса унищожава работни места.

  • Често истината за продуктите, които слагаме в устата си, е шокираща. Голяма част от производството на жито, месо, мляко и яйца, зеленчуци и плодове в света се контролира от няколко корпорации, поставящи печалбата над здравето на потребителите, над успеха на дребните фермери и над безопасността на работниците и природата. Пилетата са огромни, котлетите имат съвършена форма, зърнените култури са устойчиви на вредители, а доматите са като от картинка. Но с това идват и свръхтеглото, опасните бактерии E.coli и болести сред милиони хора по света.

  • Земята като „основно национално богатство“ (чл. 21, ал. 1 от Конституцията) се характеризира с три ключови свойства. Първо – тя е източник и основа за всички по-нататъшни блага (и по този начин се явява фундамент както за оцеляването на народите, така и за тяхното благоденствие); второ – тя има крайна площ и не може да бъде увеличена по никакъв начин (но може да бъде разрушавана при неправилната й експлоатация); и трето – тя не може да бъде преместена от местонахождението й (но могат да бъдат премествани държавните граници, които я ограждат). В този смисъл борбата на народите за земята им е основополагаща – не случайно територията е сред основните елементи на държавната и на националната идентичност.

Share This