Възражения, протоколи, жалби във връзка с тестването и зеления сертификат:

 1. Възражение до работодателя при изискване за „зелен сертификат“ на работното място.
 2. Протокол, който трябва да се състави при недопускане до работното място.
 3. Жалба до полицията и прокуратурата при недопускане до работа.
 4. Жалба до Инспекция по труда при недопускане до работното място.
 5. Жалба до Комисията за защита от дискриминация и омбудсмана при недопускане до работното място.
 6. Жалба срещу заповедта на министъра на здравеопазването пред Административен съд София-град.
 7. Жалба до директора на училището при изискване на тест или „зелен сертификат“.

Декларации за НЕсъгласие:

 1. Към лекар.
 2. Към директор/учител.

 

Не се страхувайте да се изправяте и защитавате. Само който се е изправил, е успял да продължи напред.

 

Указания за подаване в съда:

 1. Внасяне на такса с основание – обжалване на (попълвате съответната причина).
 2. Сметката в внасяне на съдебната такса е публикувана на страницата на съда.

Указания за общо попълване на документите:

 1. Ако се използва някоя от подготвените жалби, може да се следва подготвения скелет и да се редактират части от жалбата.
 2. В жалбата трябва да се уточни срещу кои точки се търси защита. Какви са вредите, които се търпят конкретно от жалбоподателя.
 3. Ако жалбоподателят е законен представител (родител или друг) на засегнатото лице следва да се приложи и акт за раждане и документ, че детето учи в присъствена среда.
 4. Жалбоподателят уточнява правосубектност – в какво качество жали – работник, служител, лекар, организатор на събития, преподавател, и прилага договор за доказателство.
 5. Ако е от асоциация, сдружение и друг колективен орган, се прилага решение на управителния орган, с което се решава да се обжалва заповедта.
 6. Уточнява се правният интерес – по какъв начин заповедта засяга правата и кои права на жалбоподателя, пряко и непосредствено, как точно са ограничени правата (например недопускане на работа, охрана, отнет достъп и т.н.) и какво му причинява това – материални и нематериални щети (загуба на заплата, доходи, самочувствие, стрес, болест и т.н.).
 7. Да се уточни попада ли в някоя от групите: ваксиниран, проболедувал, тестван. Ако не, следва да се напише, че не попада в никоя от групите, които са обективирани в заповедта.
 8. Да посочи честотата, с която се налага да посещава местата, до които е ограничен достъпът му, и финансовата тежест, съразмерно необходимостта за тестване за 1 месец.
 9. Да се уточни размерът на доходите и какъв процент от доходите се явява тестването.
 10. Да се приложат доказателства за стойността на тестовете по т.9 (вътрешна заповед, имейл, обявление на вратата или конкретното за случая, разписка от заплащане на тест).

 

 

 

Коментари във Facebook

коментара