Закон за защита на потребителите

(1) Забранява се доставката на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставянето на услуги на потребител срещу заплащане без искане от негова страна.
(2) При доставка на стоки, както и на вода, газ, електрическа енергия, централно отопление, цифрово съдържание или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил.
(3) Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги по ал. 1 не се смята за съгласие.

 

По ред причини сте решили да прекратите взаимоотношенията си с Топлофикация или да ги приведете в по-нормален вид. Ето три пътя да постигнете това: изпращате едно от следните заявления на имейла на съответната топлофикация в района, в който живеете, или по пощата, или на ръка на място. В два екземпляра – един за топлофикация, друг – за Вас. Изискайте входящ номер.

1.

„Нямам договор с Топлофикация и не желая да имам“Нямам договор с Топлофикация и не желая да имам

В случай, че не желаете да ползвате услугите на Топлофикация, но не сте си откачили радиаторите, не сте длъжни да им плащате нищо, ако не консумирате. Свалете Заявление 1 от тук.
Но имайте предвид, че ако спрете да плащате, а си позволите да консумирате, сте престъпник и бивате преследван по наказателния кодекс. Има начини да бъде установено дали ползвате топлинна енергия тайно. Бъдете честни.

 

2.

„Отказвам да плащам такси за отопление на общи части и сградна инсталация“Отказвам да плащам такси за отопление на общи части и сградна инсталация

Вече сте откачили радиаторите официално и имате протокол за това, но продължават да Ви идват сметки за общите части и сградната инсталация. Имате право да не ги плащате. Свалете Заявление 2 от тук.

 

3.

„Искам справедлив договор с Топлофикация“Искам справедлив договор с Топлофикация

Желаете да ползвате топлинната енергия, но при други – справедливи условия. Имате право на индивидуален договор. Потърсете си правото. Свалете Заявление 3 от тук.

В заявлението впишете правилната Топлофикация.
Ето списък на всички Топлофикации в България, заедно с данни за собствениците им:

 

„Топлофикация – Банско“ АД
Собственик на 30 процента от дружеството е община Банско, а останалите 70 процента на „Бул Еко Енергия“ ООД.

„Топлофикация Бургас“ ЕАД
През 2005 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е фирма „Новас 2004“ ЕООД.

„Далкия Варна“ ЕАД (до 2008 г. – „Топлофикация – Варна“ ЕАД)
През 2007 г. „Далкия“ става собственик на „Топлофикация – Варна“ ЕАД след процедура на приватизация. През 2008 г. „Топлофикация – Варна“ ЕАД е преименувана на „Далкия Варна“ ЕАД.

„Топлофикация – ВТ“ АД
На 2 декември 2004 г. компанията „Екоенергия холдинг“ ООД е определена за собственик на 98 процента от „Топлофикация – Велико Търново“ АД, а останалите 2 процента остават държавно участие.

„Топлофикация – Враца“ ЕАД
През март 2004 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала му е фирма „Камибо“ ООД.

„Топлофикация – Габрово“ ЕАД
През декември 2004 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е фирмата „Топ груп“ ЕООД.

„Топлофикация – Искрец“ ЕАД
Дружеството е със 100 процента държавно участие и към октомври 2013 г. е в ликвидация.

„Топлофикация – Казанлък“ ЕАД
През 2004 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е Финансово индустриален концерн „АКБ Форес“ АД. През август 2013 г. с решение на Старозагорския окръжен съд „Топлофикация – Казанлък“ ЕАД е обявено в несъстоятелност.

„Топлофикация – Ловеч“ ЕАД
През 2005 г. 100 процента от капитала на дружеството са приватизирани и негов собственик става Христо Унтов. През 2013 г. е обявено в несъстоятелност.

„Топлофикация – Лозница“ ЕАД
Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Арма“ АД, която на 7 септември 2004 г. печели търга за продажбата на 100 процента от капитала на дружеството.

„Топлофикация – Перник“ ЕАД
През 2009 г. дружеството е обявено в неплатежоспособност. Същата година държавното дружество „Топлофикация – Перник“ ЕАД е почти раздържавено след приетата през декември от общото събрание на кредиторите оздравителна програма. Според нея вземанията на две частни дружества – „Стийм Трейдинг“ и „Бови тур“ се преобразуват в капитал на дружеството.

„Топлофикация – Плевен“ ЕАД
През май 2005 г. дружеството е приватизирано. На 4 май 2005 г. между Агенцията за приватизация и „Метрони“ ЕООД е подписан договор за продажбата на 100 процента от капитала на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД.

„ЕВН България топлофикация“ ЕАД (до 2008 г. – „Топлофикация – Пловдив юг“ ЕАД)
През юли 2007 г. дружеството е приватизирано. На 12 юли 2007 г. Агенцията за приватизация и австрийската компания „EVN AG“, подписват договор за продажба на 100 процента от капитала на „Топлофикация – Пловдив“ ЕАД.

„Топлофикация – Правец“ ЕАД
На 6 юли 2005 г. 100 процента от капитала на дружеството става собственост на „Енерго и компютърни системи“ ЕООД.

„Топлофикация Разград“ ЕАД
Дружеството е 100 процента собственост на „Овергаз Холдинг“АД.

„Топлофикация – Русе“ ЕАД
На 28 август 2007 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е „Холдинг Словенске Електрарне“ ООД.

„Топлофикация – Самоков“ ЕАД
Дружеството е със 100 процента държавно участие и към октомври 2013 г. е в ликвидация.

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД
На 4 април 2007 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е „Мина Черно море – Бургас“ ЕАД.

„Топлофикация – София“ АД
През 2002 г. собствеността на „Топлофикация – София“ АД е разделена между Столична община – 58 процента и Министерство на икономиката и енергетиката – 42 процента. През 2010 г. 100 процента от капитала на дружеството е прехвърлен на Столична община.

„Топлофикация – Шумен“ ЕАД
През 2010 г. „Топлофикация-Шумен“ ЕАД е прехвърлено от държавата на община Шумен, като тя става едноличен собственик на капитала му.

„Топлофикация – Ямбол“ ЕАД
През 2004 г. дружеството е приватизирано. Собственик на 100 процента от капитала на дружеството е Финансово индустриален концерн „АКБ Форес“ АД.

Източник на списъка: БТА.
Контакти с топлофикациите по списък.

 

В тази книга, според адвокат Данчо Стоянов, има ясни насоки как сами да се справите с Топлофикация, без дори да Ви е нужна адвокатска защита. Книгата е на цена около 5 лв.

Наръчник срещу монопола Топлофикация
Успех!

Коментари във Facebook

коментара