Честита победа! На 18-ти юни 2014 година задружните усилия на шепа български граждани дадоха резултат. За втори път тази година български съд се произнесе не в полза на концесионера, а в полза на народа.

Съдия Славина Владова от Административен съд София-град постанови, че концесионерите нямат право да крият договорите, по силата на които извличат ценни метали от българската земя на стойност над 1 милиард долара ($1 000 000 000) всяка година от 15 г. насам. И българското правителство няма право да ги защитава.

Съдия Владова даде надежда на цял един народ и ние като нейни съграждани благодарим за доблестната ѝ позиция.

Българският съд отсъди:

Концесиите за златодобив

Чии интереси защитават българските правителства от 1999 насам?

Концесиите за златодобив

Общественият интерес е по-важен от тайните на концесионера.

Концесиите за златодобив

Министерски съвет е длъжен да изпълни народната воля. Вижте цялото решение на съда

 

Предисторията:

Март 2014 г.
Около 800 български граждани от всички краища на света поискаха от Министерски съвет да разкрие договорите с трите частни фирми, извличащи злато, сребро, мед и още 40 метала от най-големите находища в България: Челопеч, Панагюрище, Крумовград, Мирково, Кърджали.

Всеки един от тези 800 българи изпрати заявление за достъп до информация. В заявленията пише:

„Във връзка с множеството предавания и публикации в медиите в България, в обществото възникна съмнение относно контрола, екологичния и икономическия ефект и управлението на концесиите като цяло…
…възникна опасение, че е нарушен принципът, заложен в чл. 18, ал. 6 от Конституцията на Република България, който гласи: „Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и обществото“, поради непълнотите и неяснотите в договорните отношения (концесионните договори) между държавата и съответните фирми.
По смисъла на ч. 18, ал. 1 подземните богатства се явяват държавно имущество и това, ведно с предходното, поражда основание да се счита, че отдадените концесии са в ущърб на българската държава и народ.
Исканата от мен информация е и с цел установяване чрез напълно прозрачна процедура дали е нарушен чл. 18, ал. 6 от Върховния закон на Република България.
…Тази информация ми е нужна и Вие сте длъжен да ми я предоставите по силата на §1, т.5, буква а) от допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, тъй като тя би ми дала възможност да си съставя мнение и да участвам в бъдещи дискусии по темата. Освен това би спомогнала за евентуалното разкриване на корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество, каквото се явяват металните подземни богатства, и други нецелесъобразни действия и/или бездействия на административни органи и длъжностни лица, с които действия и/или бездействия се засягат държавни и обществени интереси, както гласи буква г) на същия §1, т.5. от ЗДОИ.“

Държавната администрация отговори: „Не. Концесионерите не искат да се разкриват договорите и затова няма да Ви ги покажем.“ Безцеремонно погазвайки всички права на българските граждани на достъп до информация.

Няколко десетки българи заведоха веднага дела, заради незаконния отказ на Министерски съвет.

Първото от тях – на Димо Карабоюков от Хасково – вече е спечелено!
Административният съд реши, че държавата е длъжна да покаже концесионните договори, въпреки отказа на концесионерите, тъй като е налице надделяващ обществен интерес.
Надделяващ обществен интерес е наличен винаги и задължително, когато страна по договора е държавата или общината.

В 14-дневен срок ще разберем дали Министерски съвет ще продължи да защитава интересите на концесионерите и ще обжалва пред по-горна инстанция решението на съда…

Ако искаш да участваш в тези безпрецедентни събития, виж тук как: http://zazemiata.com/zlatoto-na-bulgaria/

Събитието: https://www.facebook.com/events/430280900439184
По темата: http://www.eurochicago.com/2014/03/sam-sreshtu-darzhavata/
В bg-mamma: http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=770445.0

Коментари във Facebook

коментара