Една разработка на български учени, юристи, психолози и журналисти. Изтегли оттук.

 

 

 

Как се вдига рейтинг на партия или политик

В настоящия обучителен материал, без да се претендира за изчерпателност, е представен един от най-употребяваните методи на политическия маркетинг за създаване на нови политически фигури и партии. Този метод е трайно установена практика за производството на политици, защитаващи интереси на международни организации и корпорации, които са в пълно противоречие с интересите на българския народ. Методиката показва как чрез създаване на управляеми процеси се манипулира и отвлича вниманието на обществото от съществените проблеми и опасности, като същевременно му се предлага илюзия за промяна.

За успешно противодействие е необходимо да се научим да разпознаваме тези процеси за изкуствено създаване рейтинг на политически фигури, които, бивайки избрани, не действат в очаквания от избирателя български обществен интерес. Това би могло да стане чрез извършване на фактологични проверки в няколко направления:

1. Каква е предисторията на налагания авторитет – в кои държави и университети е учил, връзки с НПО-та, награди на фондации, мнение по важни за България теми (чужди военни бази, чуждестранна експлоатация на национални ресурси), мнение по чужди за българската културна идентичност теми (джендър идеология, гей паради, Истанбулска конвенция), участия в предишни събития и/или телевизионни предавания и др. Тази фактология е изключително важна, тъй като такъв тип процеси се управляват от хора, заинтересовани да заблудят/манипулират българското общество. По тази причина, те залагат именно на маргинални личности с белязано минало.

2. Кои медии първи започват да разпространяват информацията за даден „скандал“. Четейки/гледайки дадена медия, човек може сравнително бързо да се ориентира каква политическа линия се поддържа от главния редактор и какво е мнението му по болните за България теми.

3. Съществува ли последователност от логически свързани събития, които, взети заедно, създават цялостна картина на процеса.

Описаната в този материал методика продължава да се използва, като дори и в момента се създават нови политически обекти, които да гарантират устойчивото запазване на статуквото.

 

28.07.2021 г.

ИЗТЕГЛИ ОТТУК

 

 

Коментари във Facebook

коментара